Агуулгын хүснэгт:

Комбинаторик яагаад хэцүү байдаг вэ?
Комбинаторик яагаад хэцүү байдаг вэ?
Anonim

Товчхондоо комбинаторик бол хэцүү юмсыг хурдан тоолох хялбар, бэлэн алгоритм байхгүй учраас Та тухайн асуудлын санал болгож буй хэв маяг/зохицуулалтуудыг тодорхойлох хэрэгтэй. том тоолох асуудлыг жижиг тоолох бодлого болгон задлахын тулд тэдгээрийг ухаалаг аргаар ашиглаж болно.

Хэрэглээний комбинаторик хэцүү юу?

Комбинаторик бол математикийн хамгийн хэцүү хичээл юм бөгөөд үүнийг зарим нь энэ нь тасралтгүй үзэгдлээс ялгаатай салангид үзэгдлүүдийг авч үздэгтэй холбон тайлбарладаг бөгөөд сүүлийнх нь ихэвчлэн илүү байдаг. тогтмол, биеэ зөв авч явдаг.

Би комбинаторикийн бодлогод яаж илүү сайн болох вэ?

Комбинаторикийн асуудлыг шийдэх гол түлхүүр нь тоолохыг хүсэж буй объектуудаа жагсаах системтэй аргыг олох юм. Заримдаа нэг нь эхлээд эдгээр объектуудыг жагсааж, заримыг нь илүүд нь жагсаах хэрэгтэй болдог. Дараа нь нэг нь илүүдлийг хасаж эсвэл илүүдлийг хуваана.

Асуудлыг тоолох нь яагаад ийм хэцүү байна вэ?

Математикийн бусад бодлогуудаас ялгаатай нь эдгээр төрлийн бодлогуудыг амархан ангилж, урьдчилан таамаглах алгоритмын тусламжтайгаар шийдвэрлэх боломжгүй. Асуудал бүр нь үргэлж бие даасан тохиолдол мэт санагддаг. Өөр өөр тохиолдлын сэлгэлт, хослолын бүх томьёог мэдэх нь эдгээр асуудлыг шийдэж чадна гэсэн баталгаа биш юм.

Танд комбинаторикийн тооцоолол хэрэгтэй юу?

Тооцооллыг заримдаа экстремаль комбинаторикт ашиглан асуудлыг шийдвэрлэх эсвэл багасгах шийдлийг олохын тулд ашиглаж болно. Цорын ганц ялгаа нь тооцоололд олж болох аливаа бодит шийдлийг авахын оронд салангид хариулт авахын тулд шийдлүүдийг хязгаарлах ёстой.

Хувьцаалалт, хослолтой илүү хэцүү дасгал

Harder Practice with Permutations and Combinations

Harder Practice with Permutations and Combinations
Harder Practice with Permutations and Combinations

Алдартай сэдэв