Агуулгын хүснэгт:

Чичиргээ таныг гэмтээж болох уу?
Чичиргээ таныг гэмтээж болох уу?
Anonim

Чичиргээ нь шөрмөс, булчин, яс, үе мөчнийөөрчлөлтийг үүсгэж, мэдрэлийн системд нөлөөлдөг. Хамтдаа эдгээр нөлөөг гар-гар чичиргээний хам шинж (HAVS) гэж нэрлэдэг. HAVS-д өртсөн ажилчид ихэвчлэн: … үе үе цагаан хурууны дайралтын хооронд өвдөлт, хүйтэн мэдрэмж төрдөг.

Чичиргээнээс болж мэдрэлийн гэмтэл авч болох уу?

Мэдрэхүйн мэдрэлийн гэмтэл.

Чичиргээнээс болж мэдрэхүйн мэдрэл гэмтэж байгааг илтгэх анхны шинж тэмдгүүдэд нэг буюу хэд хэдэн хуруу нь мэдээ алдах эсвэл чичрэх орно. Энэ мэдрэмж нь ирж, алга болох ба бага зэргийн байж болох ч хүнд хэлбэрийн үед байнгын мэдээ алдахад хүргэдэг.

Чичиргээ таны тархийг гэмтээж болох уу?

Тархины чичиргээний гэмтэл нь тархины судас нарийсах, эндотелийн эсүүд шахагдах, чөлөөт радикалууд ихсэх, азотын исэл буурах, тархины цусан хангамж хангалтгүй, тархины мэдрэлийн эсүүд дахин давтагдах нөхөн сэргээх гэмтэл зэргээс эхэлдэг хуримтлагдсан процесс юм.

Бүх биеийн чичиргээ хортой байж болох уу?

Чичиргээ нь булчин, цусны эргэлт, мэдрэл зэрэг олон төрлийн физиологийн системд цочмог болон архаг гэмтэл үүсгэдэг. Бүх биеийн чичиргээний хэд хэдэн төхөөрөмж нь эрүүл хүнтэй богино хугацаанд ч гэсэн өртөхөд аюулгүй гэж тооцогдох хэмжээнээс хол давсан.

Чичиргээ гэмтээж болох уу?

Бүх биеийн чичиргээнд тогтмол өртөх нь нурууны өвдөлт, гэмтэлд хүргэж болзошгүй … ДБВ-д өртсөн ажилчдын нуруугүй суудал ашиглаж байгаа тохиолдолд нурууны гэмтэл авах магадлал өндөр байдаг.. Норгосны суудал нь нугасны гэмтлийн эрсдлийг бууруулдаг. WBV-д өртөх нь нурууны өвдөлтийн цорын ганц шалтгаан биш юм.

Температурын зохицуулалт, мэдээ алдах, чичиргээ болон арьсны бусад хачин мэдрэмжтэй холбоотой асуудлууд

Problems with Temperature Regulation, Numbness, Vibration, and other Strange Sensations of the Skin

Problems with Temperature Regulation, Numbness, Vibration, and other Strange Sensations of the Skin
Problems with Temperature Regulation, Numbness, Vibration, and other Strange Sensations of the Skin

Алдартай сэдэв