Агуулгын хүснэгт:

Nrl дасгалжуулагчид цалингийн дээд хязгаарт багтдаг уу?
Nrl дасгалжуулагчид цалингийн дээд хязгаарт багтдаг уу?
Anonim

Cap нь Супер лигийн дайны үеэр байгуулсан гэрээн дэх тоглогчдын "үзэл баримтлалын үнэ цэнийг" хүлээн зөвшөөрдөг. NRL клубын Гүйцэтгэх захирал, Тэргүүлэгчид болон NRL Удирдах зөвлөл нь $3.25 сая цалингийн дээд хязгаарыг дараагийн хоёр улиралд хадгалахыг зөвлөж байна .

Дасгалжуулагч нар цалингийн дээд хязгаарт багтдаг уу?

NFL-ийн дасгалжуулагчдын цалинг цалингийн дээд хязгаарт тооцохгүй. Хязгаарлалт нь таны баг нэг улиралд тоглогчдын цалинд хэр их мөнгө зарцуулж болох хязгаар юм .

Багийн NRL цалингийн дээд хязгаар хэд вэ?

2019 оны байдлаар клуб бүрийн шилдэг гучин тоглогчийн цалингийн дээд хязгаар 9.6 сая доллар байна. Эдгээр тоглогч бүрийн 2019 оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 105,000 доллар байна. 2018 онд NRL-ээс 16 клубт олгосон нийт санхүүжилт 222.8 сая доллар болсон нь нэг клубт 13.9 сая доллартай тэнцэж байна .

NRL-ийн хүч чадал, бэлтгэлийн дасгалжуулагчид хэр их цалин авдаг вэ?

Ахлах дасгалжуулагчдын цалин дунджаар $600, 000 байх бол ахлах туслах 200,000 доллар, туслах дасгалжуулагч 150,000-аас 170,000 долларын цалин авна. NRL-ийн зарим хүмүүс эдгээр цалинг ахлах сургуулийн биеийн тамирын багшаас хамаагүй бага цалинтай харьцуулж, хэт их гэж мэдэгддэг .

Ямар NRL багууд цалингийн дээд хязгаарыг зөрчсөн бэ?

NRL таван клубын цалингийн дээд хязгаарыг зөрчсөний улмаас Вестс Тайгерс "удаан ажилласан тоглогчийн тэтгэмж"-ийг зөрчсөнийхөө төлөө хамгийн том торгууль ногдуулсан.

Paul Kent's Solution To Stop NRL Clubs Cheating The Salary Cap | Triple M

Paul Kent's Solution To Stop NRL Clubs Cheating The Salary Cap | Triple M
Paul Kent's Solution To Stop NRL Clubs Cheating The Salary Cap | Triple M

Зөвлөмж болгож буй: